Der Senioren Stift feat Die Dancing Gambas – Rubbel’n LOS!!!

Der Senioren Stift feat Die Dancing Gambas – Rubbel’n LOS!!!


Kommentare

Olga
#1

Nei! La oss slippe OL i Norge!Ne5 fe5r det ve6re nok stnsiag pe5 eliteidrett for en stund. Som det blir pe5pekt i et annet innlegg hvorfor ikke heller fe5 vann i bassengene rundt omkring. De er det i hvert fall noen som bruker.Ne5 er det nettopp bygget 2 store hoppbakker i Osloomre5det Holmenkollen og Vikersund. For at en he5ndfull hoppere skal fe5 kose seg i en idrett som mer og mer ser ut som et e5pent d8sterriksk mesterskap. Grunnen til at kvinnehopp ikke er kommet pe5 OL-programmet, er ikke at kvinnene ikke er gode nok, det skyldes nok heller at hopp har en veldig begrenset appell. Det samme kan sies om skf8yter. I min barndom var det en folkeidrett vi skrev rundetider, og var helt med. Ne5 minner det mest om et e5pent Hollandsk mesterskap.Ny idretter har kommet til, og noen kommer til e5 utge5 i OL-sammenheng det me5 vi bare innse.Med et veinett som vi med selvsyn ser er elendig, som blir latterliggjort pe5 Top Gear , og som ikke holder ff8lge med utviklingen, har vi nok e5 bruke pengene pe5.OL er IKKE riktig prioritering, verken ne5 eller i framtiden!

Sag was dazu

Kommentar